Objednaný tovar sa Vám snažíme dodať v čo najkratšom čase, čo je spravidla do 7 pracovných dní od prijatia Vašej objednávky pri tovare bežne dostupnom v našom sklade. Doba dodania sa mení aj v závislosti od ďalších položiek v objednávke, ak majú inú dostupnosť. Externe dodávané tituly majú zvyčajne dobu dodania v rámci 8 až 10 pracovných dní. Doba dodania je uvádzaná pri každom jednom titule. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Dôležité je prihliadať na dátum vydania knihy. V prípade predobjednávok titulov, ktoré nie sú skladom pre ich naplánované vydanie v budúcnosti je nutné prihliadať na dodanie až po reálnej výrobe a spustení predaja titulu.

Všetky ceny uvádzame vrátane DPH. Ako predávajúci garantujeme ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Tovar doručujeme prostredníctvom Packety a Slovenskej pošty. Vo všetkých prípadoch pripočítavame expedičný poplatok podľa nasledujúcej tabuľky:

Spôsob objednania Výška nákupu Expedičný poplatok
Objednávka kníh skladom platba vopred cez službu Packeta SK * do 59 € 3,50 €
Objednávka kníh skladom platba vopred cez službu Zásielkovňa CZ * do 59 € 4,50 €
Objednávka kníh skladom s platbou vopred POŠTA SK do 59 € 3,80 €
Objednávka kníh s platbou vopred DPD Pickup + DPD box  do 59€ 2,99€
Objednávka kníh s platbou vopred DPD home - kuriér do 59€ 4,29€
Poplatok za dobierku nie je rozhodujúca 1,20 €
Akákoľvek online objednávka od 59€ 0 €

Ceny sú uvedené s DPH.

* Spôsob zaslania Packeta je možné použiť len v prípade objednávok kníh, ktoré sú skladom, alebo kníh, ktorých dátum naskladnenia alebo vydania nie je vzdialenejší ako 3 dni od dňa objednávky. Vzhľadom na možnú nedostupnosť výdajných miest Packety v čase neskorších objednávok nie je možné zaručiť úspešné doručenie na konkrétnom mieste.

Prevzatie tovaru potvrdzujete svojim podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej pošty. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená pri objednaní v objednávkovom formulári. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru nakupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Objednaný tovar expedujeme LEN v rámci Slovenskej republiky.

Ku každej zásielke je priložený dodací list. Daňový doklad (faktúru) zasielame automaticky elektronicky na e-mail.

Pre úhradu kúpnej ceny si môžete zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

  • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra, resp. na prevádzke Slovenskej pošty a vo výdajných miestach
  • prevodom na bankový účet predávajúceho
  • platobnou kartou prostredníctvom internetu

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „www.venupress.sk“ sú platné v znení uvedenom na adrese www.venupress.sk v deň a hodinu odoslania objednávky kupujúcim. Zákazník bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

Doručovanie zásielok

Na doručovanie zásielok používame v súčasnosti 3 spôsobov doručenia. Zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty doručujeme priamo k zákazníkovi domov, zároveň však ponúkame možnosť objednania zásielky na poštu. V prípade objednávky prostredníctvom kuriéra je možné zásielku doručiť priamo domov. Tretím spôsobom doručenia Vašej objednávky je služba Packeta / Zásielkovňa.

Kuriérom doručujeme len tie objednávky, pri ktorých uvediete mobilné telefónne číslo. Expedičný poplatok pri doručovaní prostredníctvom kuriéra je rovnaký ako pri zásielkach doručovaných prostredníctvom Slovenskej pošty (podľa našich platných poštových sadzieb). Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Výhody doručovania prostredníctvom kuriéra:

  • rýchlosť doručenia: kuriér doručí vašu zásielku v pracovných dňoch do 24 hodín od podania zásielky na prepravu, Slovenská pošta doručuje zásielky do 3 pracovných dní odo dňa podania zásielky na prepravu;
  • telefonické avízo, resp. avízo cez sms – kuriér vás bude vopred kontaktovať a informovať o zásielke a výške dobierkovej sumy. Balík vám doručí v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto podľa vášho želania (do práce, k priateľke a podobne…). Zásielka bude doručená priamo do vašich rúk, keď od vás doručovateľ zinkasuje peniaze a vystaví potvrdenie o uhradení dobierky. Ušetríte vám čas strávený na pošte. V prípade, že vás kuriér nezastihne (či už na telefóne alebo doma) kuriér zanechá vo vašej schránke odkaz, na základe ktorého si s ním môžete dohodnúť nový termín doručenia.