Dajte sa strhnúť príbehmi o silných ženských
hrdinkách z pera domácich autorov