"Autorka podmanivej série "Môj"."

Autorka pochádza z krajského mesta na severe Slovenska. Písanie ju sprevádza už od čias základnej školy, kde napísala svoje prvé príbehy. Jej príbehy vychádzali online na internetovom portáli, kde chcela zistiť, či by mali nejakú odozvu a našli si čitateľov. Do každého príbehu a svojich ženských postáv vkladá kúsok seba a aj hlbší význam, aby mal príbeh nejaké posolstvo a nebol prázdny, bez duše. Vo voľnom čase rada číta a skúša piecť alebo chodí do prírody so svojím psom.